Nyheter och information

 

             

Vinterträning för herr- och damseniorer börjar tisdagen 21 november och slutar 27 mars 2018. Tid 0900-1200 på plan 2 i Jordbrohallen.Kostnadsfritt för klubbens seniorer.

 

Fliken Resultat Herrar Årets Golfare. Resultat, bilder och mycket snack.    

 

 

Under fliken Information finns allt om Herrarnas tävlingar + Mixtävlingar.

                                                      

SOM SAGT...

  

        

Till höger under vädret finns Nyheter från Golf.se Uppdateras dygnet runt. Artiklar, kommentarer, bilder och videos.

 

TÄVLINGSBESTÄMMELSER

Mobiltelefoner

Spelarna skall försäkra sig om att vid användande av mobiltelefoner som medförs på banan inte stör andra spelare eller fördröjer spelet

Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat som endast mäter avstånd. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare som är konstruerad för att även bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t.ex lutning, vindstyrka temperatur, osv), bryter spelaren mot Regel l4-3, för vilken plikten är diskvalifikation, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används.
Anm. 1 Vagnar som har en funktion som kan mäta avstånd får användas förutsatt att andra funktioner som strider mot reglerna är avaktiverade eller övertäckta (t ex avstängda eller övertejpade).
Anm. 2 Multifunktionella apparater (t ex mobiltelefoner eller motsvarande) som har en avståndsmätande applikation får användas för avståndsmätning endast under förutsättning att den multifunktionella apparaten inte innehåller funktioner som kan mäta vindhastighet, temperatur och/eller ge klubbrekommendationer, oavsett om de används eller inte. Övriga funktioner som kan hjälpa spelaren i hans spel får finnas bara de inte används.

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER

Banpersonal

Banpersonal som arbetar på banan har företräde, men tar rimlig hänsyn till spelet.
Invänta klartecken (uppsträckt arm) innan du slår.

Bunkerkrattor

Krattorna skall ligga i bunkern och i spelriktningen.

Hundar

Får medföras kopplade under sällskapsspel. Dock ej vid tävlingsspel.

Bagvagnar

Bagvagnar får ej dras över tee. Inte heller på foregreen eller mellan green och greenbunkrar. Detta gäller givetvis också golfbilar eller golfmopeder.

Peggar på tee

Ta bort era gamla och använda peggar från tee, slå inte ner dessa i marken.

Hål nr: 5,9 och 17

När ni har kommit upp på green, gå åt sidan och vinka fram bakomvarande boll.